Tcheco | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Introdução geral sobre um assunto
Este cunoscut tuturor faptul că...
Je obecně známým faktem, že...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Introdução geral sobre um assunto
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Trecând din nou în revistă factorii...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
O temă recurentă in domeniul...este...
Přetrvávající otázka v...je...
Introduzindo os temas principais
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Enfatizando a importância do seu estudo
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Această lucrare explorează cauzele...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Autorii mai multor studii recente au propus...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Našim cílem je...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Prin definiție, ... înseamnă...
Podle definice...znamená...
Usada para definir determinada palavra
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Usada para definir determinada palavra
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Je důležité si ujasnit definici...
Usada para definir determinada palavra
Termenul...se referă la...
Termín...odkazuje na...
Usada para definir determinada palavra
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Podle... je definován/a jako...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...este înțeles ca...
...se obecně rozumí...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Este important să accentuăm...
Je důležité zdůraznit...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Atenţia noastră este acum asupra...
Zaměřujeme se na...
Forma casual de definir determinada palavra
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Ceea ce vrem să spunem este...
To, co máme na mysli, je...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Bylo navrhnuto několik definic.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Tato vysvětlení vychází z...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Urmând..., experții au demonstrat că...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Usada para apresentar a hipótese principal
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Usada para apresentar a hipótese principal
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Usada para apresentar a hipótese principal
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Usada para apresentar a hipótese principal
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho