Tailandês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Introdução geral sobre um assunto
Este cunoscut tuturor faptul că...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Multe s-au spus și s-au scris despre...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Introdução geral sobre um assunto
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Trecând din nou în revistă factorii...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Am conceput această analiză pentru a identifica...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
O temă recurentă in domeniul...este...
รูปแบบคงที่...คือ...
Introduzindo os temas principais
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Enfatizando a importância do seu estudo
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Această lucrare explorează cauzele...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Autorii mai multor studii recente au propus...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Prin definiție, ... înseamnă...
ในความหมาย... หมายถึง...
Usada para definir determinada palavra
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Usada para definir determinada palavra
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Usada para definir determinada palavra
Termenul...se referă la...
คำนี้...หมายถึง...
Usada para definir determinada palavra
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Conform ..., ...este definit ca fiind...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...este înțeles ca...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Este important să accentuăm...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Atenţia noastră este acum asupra...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Forma casual de definir determinada palavra
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Ceea ce vrem să spunem este...
เราหมายถึงว่า...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Mai multe explicaţii au fost oferite.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Urmând..., experții au demonstrat că...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Usada para apresentar a hipótese principal
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Usada para apresentar a hipótese principal
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Usada para apresentar a hipótese principal
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Usada para apresentar a hipótese principal
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho