Russo | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Introdução geral sobre um assunto
Este cunoscut tuturor faptul că...
Хорошо известно, что...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Multe s-au spus și s-au scris despre...
О... было уже многое написано и сказано...
Introdução geral sobre um assunto
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Сегодня принято считать, что...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Trecând din nou în revistă factorii...
Вспомним о таких фактах, как...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
O temă recurentă in domeniul...este...
Постоянной темой... является...
Introduzindo os temas principais
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Enfatizando a importância do seu estudo
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Această lucrare explorează cauzele...
Это исследование посвящено изучению причин...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Autorii mai multor studii recente au propus...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Нашей целью является...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Prin definiție, ... înseamnă...
...обычно определяют как...
Usada para definir determinada palavra
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Usada para definir determinada palavra
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Необходимо четко разъяснить определение...
Usada para definir determinada palavra
Termenul...se referă la...
Термин... относится к...
Usada para definir determinada palavra
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Согласно..., ... может быть определено как...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...este înțeles ca...
... обычно понимают как ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Este important să accentuăm...
Важно подчеркнуть...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Atenţia noastră este acum asupra...
Мы сфокусировались на...
Forma casual de definir determinada palavra
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Наконец, дадим определение слова...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Ceea ce vrem să spunem este...
Мы имеем в виду, что...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Предлагаются различные толкования
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Urmând..., experții au demonstrat că...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Usada para apresentar a hipótese principal
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Usada para apresentar a hipótese principal
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Usada para apresentar a hipótese principal
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Usada para apresentar a hipótese principal
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Usada para apresentar a hipótese principal
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho