Grego | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Introdução geral sobre um assunto
Este cunoscut tuturor faptul că...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Introdução geral sobre um assunto
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Trecând din nou în revistă factorii...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
O temă recurentă in domeniul...este...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Introduzindo os temas principais
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Enfatizando a importância do seu estudo
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Această lucrare explorează cauzele...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Autorii mai multor studii recente au propus...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Ο σκοπός μας είναι...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Prin definiție, ... înseamnă...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Usada para definir determinada palavra
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Usada para definir determinada palavra
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Usada para definir determinada palavra
Termenul...se referă la...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Usada para definir determinada palavra
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...este înțeles ca...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Este important să accentuăm...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Atenţia noastră este acum asupra...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Forma casual de definir determinada palavra
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Ceea ce vrem să spunem este...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Urmând..., experții au demonstrat că...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Usada para apresentar a hipótese principal
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Usada para apresentar a hipótese principal
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Usada para apresentar a hipótese principal
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Usada para apresentar a hipótese principal
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Usada para apresentar a hipótese principal
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho