Francês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Introdução geral sobre um assunto
Este cunoscut tuturor faptul că...
C'est un fait bien connu que...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Multe s-au spus și s-au scris despre...
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Introdução geral sobre um assunto
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
De nos jours, il est convenu que...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Trecând din nou în revistă factorii...
Nous analyserons ensuite les points...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
O temă recurentă in domeniul...este...
Un thème récurrent est...
Introduzindo os temas principais
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Enfatizando a importância do seu estudo
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Această lucrare explorează cauzele...
Ce travail explore les causes de...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Autorii mai multor studii recente au propus...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Notre but est de...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Prin definiție, ... înseamnă...
Par définition... signifie...
Usada para definir determinada palavra
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Usada para definir determinada palavra
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Usada para definir determinada palavra
Termenul...se referă la...
Le terme... fait référence à...
Usada para definir determinada palavra
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Selon..., ...est défini en tant que...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...este înțeles ca...
...est communément compris comme...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Este important să accentuăm...
Il est important de mettre en valeur...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Atenţia noastră este acum asupra...
Nous concentrons notre attention sur...
Forma casual de definir determinada palavra
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Ceea ce vrem să spunem este...
Ce que nous entendons par là est que...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Plusieurs explications ont été proposées.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Ces explications trouvent leur origine dans...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Urmând..., experții au demonstrat că...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Usada para apresentar a hipótese principal
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Usada para apresentar a hipótese principal
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Usada para apresentar a hipótese principal
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Usada para apresentar a hipótese principal
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho