Espanhol | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Introdução geral sobre um assunto
Este cunoscut tuturor faptul că...
Ya es bien sabido que...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Mucho se ha escrito sobre...
Introdução geral sobre um assunto
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Trecând din nou în revistă factorii...
Examinaremos los factores...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
O temă recurentă in domeniul...este...
Un tema persistente en... es...
Introduzindo os temas principais
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Enfatizando a importância do seu estudo
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Această lucrare explorează cauzele...
Esta investigación explora las causas de...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Autorii mai multor studii recente au propus...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Tenemos como propósito...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Prin definiție, ... înseamnă...
...es por definición...
Usada para definir determinada palavra
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Usada para definir determinada palavra
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Es importante entender correctamente la definición de...
Usada para definir determinada palavra
Termenul...se referă la...
El término... se refiere a...
Usada para definir determinada palavra
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Conform ..., ...este definit ca fiind...
De acuerdo con..., ... se define como...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...este înțeles ca...
... se entiende como...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Este important să accentuăm...
Es importante enfatizar...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Atenţia noastră este acum asupra...
Nuestro punto de enfoque será...
Forma casual de definir determinada palavra
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Ceea ce vrem să spunem este...
Queremos decir...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Se han ofrecido varias explicaciones...
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Urmând..., experții au demonstrat că...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Usada para apresentar a hipótese principal
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Usada para apresentar a hipótese principal
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Usada para apresentar a hipótese principal
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Usada para apresentar a hipótese principal
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Usada para apresentar a hipótese principal
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho