Dinamarquês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Introdução geral sobre um assunto
Este cunoscut tuturor faptul că...
Det er et velkendt faktum at...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Introdução geral sobre um assunto
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Trecând din nou în revistă factorii...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
O temă recurentă in domeniul...este...
Et vedvarende emne i...er...
Introduzindo os temas principais
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Enfatizando a importância do seu estudo
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Această lucrare explorează cauzele...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Autorii mai multor studii recente au propus...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Vores formål er at...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Prin definiție, ... înseamnă...
Ved definition...betyder...
Usada para definir determinada palavra
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Usada para definir determinada palavra
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Usada para definir determinada palavra
Termenul...se referă la...
Termet... henviser til...
Usada para definir determinada palavra
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Ifølge..., defineres...som...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...este înțeles ca...
...forståes sædvanligvis som...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Este important să accentuăm...
Det er vigtigt at understrege...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Atenţia noastră este acum asupra...
Vores fokus er på...
Forma casual de definir determinada palavra
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Ceea ce vrem să spunem este...
Hvad vi mener er at...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Urmând..., experții au demonstrat că...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Usada para apresentar a hipótese principal
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Usada para apresentar a hipótese principal
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Usada para apresentar a hipótese principal
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Usada para apresentar a hipótese principal
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Usada para apresentar a hipótese principal
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho