Chinês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Introdução geral sobre um assunto
Este cunoscut tuturor faptul că...
众所周知...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Multe s-au spus și s-au scris despre...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Introdução geral sobre um assunto
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
如今,大家普遍认为...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Trecând din nou în revistă factorii...
我们审视...等方面。
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Am conceput această analiză pentru a identifica...
在此分析基础上,我们论证...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
O temă recurentă in domeniul...este...
在...领域,学者们普遍认为...
Introduzindo os temas principais
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Enfatizando a importância do seu estudo
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Această lucrare explorează cauzele...
这项研究探寻...的原因
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Autorii mai multor studii recente au propus...
近期相关研究的作者建议...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
我们的目的是...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Prin definiție, ... înseamnă...
根据定义,...的意思是...
Usada para definir determinada palavra
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Usada para definir determinada palavra
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
明确...的定义很重要
Usada para definir determinada palavra
Termenul...se referă la...
术语...指...
Usada para definir determinada palavra
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
根据标准模型,...可以被定义为...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Conform ..., ...este definit ca fiind...
根据...,...被定义为...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...este înțeles ca...
...普遍被认为是指...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
提到...,通常我们想到的是...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Este important să accentuăm...
强调...很重要
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Atenţia noastră este acum asupra...
我们的关注点在...
Forma casual de definir determinada palavra
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
最后,我们应该明确对...的定义
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Ceea ce vrem să spunem este...
我们的意思是...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Mai multe explicaţii au fost oferite.
就此可以提供几种解释。
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Urmând..., experții au demonstrat că...
根据...,其他学者认为...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Usada para apresentar a hipótese principal
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Usada para apresentar a hipótese principal
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Usada para apresentar a hipótese principal
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Usada para apresentar a hipótese principal
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Usada para apresentar a hipótese principal
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
研究表明多种因素与...相关
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
...发现...和...存在重要关联
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho