Alemão | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Introdução geral sobre um assunto
Este cunoscut tuturor faptul că...
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Introdução geral sobre um assunto
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Trecând din nou în revistă factorii...
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
O temă recurentă in domeniul...este...
Ein beständiges Thema in ... ist...
Introduzindo os temas principais
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Enfatizando a importância do seu estudo
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Această lucrare explorează cauzele...
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Autorii mai multor studii recente au propus...
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Unsere Intention ist, ...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Prin definiție, ... înseamnă...
Definitionsgemäß ... bedeutet...
Usada para definir determinada palavra
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Usada para definir determinada palavra
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Usada para definir determinada palavra
Termenul...se referă la...
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Usada para definir determinada palavra
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Gemäß ... wird ... definiert als...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...este înțeles ca...
...wird im Allgemeinen verstanden als...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Este important să accentuăm...
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Atenţia noastră este acum asupra...
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Forma casual de definir determinada palavra
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Ceea ce vrem să spunem este...
Damit meinen wir...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Urmând..., experții au demonstrat că...
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Usada para apresentar a hipótese principal
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Usada para apresentar a hipótese principal
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Usada para apresentar a hipótese principal
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Usada para apresentar a hipótese principal
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Usada para apresentar a hipótese principal
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho