Tailandês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Introdução geral sobre um assunto
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Wiele się mówi i pisze o...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Introdução geral sobre um assunto
Przyjęło się twierdzić, że...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Stałym tematem w...jest...
รูปแบบคงที่...คือ...
Introduzindo os temas principais
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Enfatizando a importância do seu estudo
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Praca ta bada przyczyny...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Naszym celem jest...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Z definicji... wynika...
ในความหมาย... หมายถึง...
Usada para definir determinada palavra
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Usada para definir determinada palavra
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Usada para definir determinada palavra
Termin...odnosi się do...
คำนี้...หมายถึง...
Usada para definir determinada palavra
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Według... , jest zdefiniowany jako...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...jest powszechnie rozumiany jako...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Należy podkreślić,...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Skupiając się na...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Forma casual de definir determinada palavra
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Mam na myśli, że...
เราหมายถึงว่า...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Usada para apresentar a hipótese principal
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Usada para apresentar a hipótese principal
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Usada para apresentar a hipótese principal
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Usada para apresentar a hipótese principal
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho