Húngaro | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Introdução geral sobre um assunto
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Közismert tény, miszerint...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Wiele się mówi i pisze o...
Rengeteg anyag szól arról...
Introdução geral sobre um assunto
Przyjęło się twierdzić, że...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Stałym tematem w...jest...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Introduzindo os temas principais
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Enfatizando a importância do seu estudo
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Praca ta bada przyczyny...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Naszym celem jest...
A célunk, hogy...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Z definicji... wynika...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Usada para definir determinada palavra
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Usada para definir determinada palavra
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Usada para definir determinada palavra
Termin...odnosi się do...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Usada para definir determinada palavra
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Według... , jest zdefiniowany jako...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...jest powszechnie rozumiany jako...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Należy podkreślić,...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Skupiając się na...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Forma casual de definir determinada palavra
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Mam na myśli, że...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Usada para apresentar a hipótese principal
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Usada para apresentar a hipótese principal
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Usada para apresentar a hipótese principal
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Usada para apresentar a hipótese principal
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Usada para apresentar a hipótese principal
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho