Holandês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Introdução geral sobre um assunto
これは周知の事実だが、・・・
Het is een welbekend feit dat ...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Introdução geral sobre um assunto
・・・・と言われているが、・・・
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
・・・・という事実について検討すると、・・・
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Een vast onderwerp in ... is ...
Introduzindo os temas principais
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Enfatizando a importância do seu estudo
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
最近では・・・・と言われているが、
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
私たちの目的は・・・・
Ons doel is, ...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Volgens de definitie betekent ... ...
Usada para definir determinada palavra
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Usada para definir determinada palavra
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Usada para definir determinada palavra
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Usada para definir determinada palavra
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
・・・・を強調することは重要である。
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
私たちは・・・・に重点を置いている。
Onze aandacht is gevestigd op ...
Forma casual de definir determinada palavra
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
私たちが意味しているのは・・・・
Daarmee bedoelen we ...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
複数の例が見受けられる。
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Usada para apresentar a hipótese principal
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Usada para apresentar a hipótese principal
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Usada para apresentar a hipótese principal
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Usada para apresentar a hipótese principal
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Usada para apresentar a hipótese principal
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho