Finlandês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Introdução geral sobre um assunto
これは周知の事実だが、・・・
On tunnettu tosiasia, että...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Introdução geral sobre um assunto
・・・・と言われているが、・・・
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
・・・・という事実について検討すると、・・・
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Itsepintainen perusajatus... on...
Introduzindo os temas principais
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Enfatizando a importância do seu estudo
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
最近では・・・・と言われているが、
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
私たちの目的は・・・・
Tarkoituksemme on...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Määritelmältään...tarkoittaa...
Usada para definir determinada palavra
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Usada para definir determinada palavra
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Usada para definir determinada palavra
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Termi... viittaa...
Usada para definir determinada palavra
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
...mukaan ... määritellään...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
・・・・を強調することは重要である。
On tärkeää painottaa...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
私たちは・・・・に重点を置いている。
Keskitymme...
Forma casual de definir determinada palavra
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
私たちが意味しているのは・・・・
Tarkoitamme tällä, että...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
複数の例が見受けられる。
Useita selityksiä on tarjottu.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Nämä selitykset kumpuavat...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Usada para apresentar a hipótese principal
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Usada para apresentar a hipótese principal
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Usada para apresentar a hipótese principal
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Usada para apresentar a hipótese principal
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Usada para apresentar a hipótese principal
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho