Romeno | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Introdução geral sobre um assunto
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Introdução geral sobre um assunto
Seppure è unanime che...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Trecând din nou în revistă factorii...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Un tema ricorrente parlando di... è...
O temă recurentă in domeniul...este...
Introduzindo os temas principais
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Enfatizando a importância do seu estudo
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Questa ricerca esplora le cause di...
Această lucrare explorează cauzele...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Il mio obiettivo è quello di...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Prin definiție, ... înseamnă...
Usada para definir determinada palavra
In questo contesto il termine indica...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Usada para definir determinada palavra
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Usada para definir determinada palavra
Il termine... si riferisce a...
Termenul...se referă la...
Usada para definir determinada palavra
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Secondo... il termine assume il significato di...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...indica generalmente...
...este înțeles ca...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
È importante enfatizzare...
Este important să accentuăm...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Ci concentreremo su...
Atenţia noastră este acum asupra...
Forma casual de definir determinada palavra
In conclusione è necessario definire il significato di...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Quello che si intende dire con questo è che...
Ceea ce vrem să spunem este...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Usada para apresentar a hipótese principal
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Usada para apresentar a hipótese principal
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Usada para apresentar a hipótese principal
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Usada para apresentar a hipótese principal
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Usada para apresentar a hipótese principal
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
... trovò un'importante correlazione fra... e...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho