Tcheco | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Introdução geral sobre um assunto
Estas konata fakto, ke...
Je obecně známým faktem, že...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Introdução geral sobre um assunto
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Daura temo en... estas...
Přetrvávající otázka v...je...
Introduzindo os temas principais
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Enfatizando a importância do seu estudo
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Nia celo estas...
Našim cílem je...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Per difino... signifas...
Podle definice...znamená...
Usada para definir determinada palavra
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Usada para definir determinada palavra
Estas grave, havi certe la difino de...
Je důležité si ujasnit definici...
Usada para definir determinada palavra
La termino... rilatas al...
Termín...odkazuje na...
Usada para definir determinada palavra
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Podle... je definován/a jako...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...estas kutime komprenita por signifi...
...se obecně rozumí...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Gravas emfazi...
Je důležité zdůraznit...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Nia fokuso estas sur...
Zaměřujeme se na...
Forma casual de definir determinada palavra
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Kion ni volas diri, estas ke...
To, co máme na mysli, je...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Bylo navrhnuto několik definic.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Tato vysvětlení vychází z...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Usada para apresentar a hipótese principal
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Usada para apresentar a hipótese principal
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Usada para apresentar a hipótese principal
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Usada para apresentar a hipótese principal
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho