Polonês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Introdução geral sobre um assunto
Estas konata fakto, ke...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Wiele się mówi i pisze o...
Introdução geral sobre um assunto
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Przyjęło się twierdzić, że...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Daura temo en... estas...
Stałym tematem w...jest...
Introduzindo os temas principais
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Enfatizando a importância do seu estudo
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Praca ta bada przyczyny...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Nia celo estas...
Naszym celem jest...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Per difino... signifas...
Z definicji... wynika...
Usada para definir determinada palavra
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Usada para definir determinada palavra
Estas grave, havi certe la difino de...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Usada para definir determinada palavra
La termino... rilatas al...
Termin...odnosi się do...
Usada para definir determinada palavra
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...estas kutime komprenita por signifi...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Gravas emfazi...
Należy podkreślić,...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Nia fokuso estas sur...
Skupiając się na...
Forma casual de definir determinada palavra
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Kion ni volas diri, estas ke...
Mam na myśli, że...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Usada para apresentar a hipótese principal
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Usada para apresentar a hipótese principal
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Usada para apresentar a hipótese principal
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho