Finlandês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Introdução geral sobre um assunto
Estas konata fakto, ke...
On tunnettu tosiasia, että...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Introdução geral sobre um assunto
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Daura temo en... estas...
Itsepintainen perusajatus... on...
Introduzindo os temas principais
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Enfatizando a importância do seu estudo
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Nia celo estas...
Tarkoituksemme on...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Per difino... signifas...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Usada para definir determinada palavra
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Usada para definir determinada palavra
Estas grave, havi certe la difino de...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Usada para definir determinada palavra
La termino... rilatas al...
Termi... viittaa...
Usada para definir determinada palavra
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
...mukaan ... määritellään...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...estas kutime komprenita por signifi...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Gravas emfazi...
On tärkeää painottaa...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Nia fokuso estas sur...
Keskitymme...
Forma casual de definir determinada palavra
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Kion ni volas diri, estas ke...
Tarkoitamme tällä, että...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Useita selityksiä on tarjottu.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Nämä selitykset kumpuavat...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Usada para apresentar a hipótese principal
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Usada para apresentar a hipótese principal
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Usada para apresentar a hipótese principal
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Usada para apresentar a hipótese principal
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho