Turco | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Introdução geral sobre um assunto
Det er et velkendt faktum at...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Introdução geral sobre um assunto
Generelt set er det i dag aftalt at...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Et vedvarende emne i...er...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Introduzindo os temas principais
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Enfatizando a importância do seu estudo
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Vores formål er at...
Amacımız ...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Ved definition...betyder...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Usada para definir determinada palavra
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Usada para definir determinada palavra
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Usada para definir determinada palavra
Termet... henviser til...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Usada para definir determinada palavra
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Ifølge..., defineres...som...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...forståes sædvanligvis som...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Det er vigtigt at understrege...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Vores fokus er på...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Forma casual de definir determinada palavra
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Hvad vi mener er at...
Demek istediğimiz şu ki ...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Usada para apresentar a hipótese principal
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Usada para apresentar a hipótese principal
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Usada para apresentar a hipótese principal
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Usada para apresentar a hipótese principal
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho