Japonês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Introdução geral sobre um assunto
Det er et velkendt faktum at...
これは周知の事実だが、・・・
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Introdução geral sobre um assunto
Generelt set er det i dag aftalt at...
・・・・と言われているが、・・・
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Herpå evaluerer vi de faktorer...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Et vedvarende emne i...er...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Introduzindo os temas principais
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Enfatizando a importância do seu estudo
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
最近では・・・・と言われているが、
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Vores formål er at...
私たちの目的は・・・・
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Ved definition...betyder...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Usada para definir determinada palavra
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Usada para definir determinada palavra
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Usada para definir determinada palavra
Termet... henviser til...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Usada para definir determinada palavra
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Ifølge..., defineres...som...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...forståes sædvanligvis som...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Det er vigtigt at understrege...
・・・・を強調することは重要である。
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Vores fokus er på...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Forma casual de definir determinada palavra
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Hvad vi mener er at...
私たちが意味しているのは・・・・
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
複数の例が見受けられる。
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Usada para apresentar a hipótese principal
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Usada para apresentar a hipótese principal
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Usada para apresentar a hipótese principal
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Usada para apresentar a hipótese principal
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Usada para apresentar a hipótese principal
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho