Grego | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Introdução geral sobre um assunto
Det er et velkendt faktum at...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Introdução geral sobre um assunto
Generelt set er det i dag aftalt at...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Et vedvarende emne i...er...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Introduzindo os temas principais
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Enfatizando a importância do seu estudo
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Vores formål er at...
Ο σκοπός μας είναι...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Ved definition...betyder...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Usada para definir determinada palavra
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Usada para definir determinada palavra
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Usada para definir determinada palavra
Termet... henviser til...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Usada para definir determinada palavra
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Ifølge..., defineres...som...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...forståes sædvanligvis som...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Det er vigtigt at understrege...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Vores fokus er på...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Forma casual de definir determinada palavra
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Hvad vi mener er at...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Usada para apresentar a hipótese principal
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Usada para apresentar a hipótese principal
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Usada para apresentar a hipótese principal
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Usada para apresentar a hipótese principal
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Usada para apresentar a hipótese principal
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho