Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Usada quando um gráfico se estabiliza
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Bilden visar ...
Usada para descrever uma foto
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Formen på diagrammet visar på att ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figur ... respresenterar ...
Usada como texto abaixo do diagrama
... figürü ...'i gösteriyor.
Figur ... visar ...
Usada como texto abaixo do diagrama
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram ... undersöker ...
Usada como texto abaixo do diagrama
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram ... skildrar ...
Usada como texto abaixo do diagrama