Japonês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Usada quando um gráfico se estabiliza
Resmin içinde ... de dahil durumda.
画像は・・・・を含んでいる。
Usada para descrever uma foto
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

... figürü ...'yi temsil ediyor.
図・・・・は・・・・を表しています。
Usada como texto abaixo do diagrama
... figürü ...'i gösteriyor.
図・・・・は・・・・を表している。
Usada como texto abaixo do diagrama
... diyagramı ...'ı inceliyor.
図・・・・は・・・・を説明している。
Usada como texto abaixo do diagrama
... diyagramı ...'ı resmediyor.
図・・・・は・・・・を示している。
Usada como texto abaixo do diagrama