Holandês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Usada quando um gráfico se estabiliza
Resmin içinde ... de dahil durumda.
De afbeelding bevat ...
Usada para descrever uma foto
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Afbeelding ... geeft ... weer.
Usada como texto abaixo do diagrama
... figürü ...'i gösteriyor.
Afbeelding ... toont ...
Usada como texto abaixo do diagrama
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram ... onderzoekt ...
Usada como texto abaixo do diagrama
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram ... beschrijft ...
Usada como texto abaixo do diagrama