Chinês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
图表显示在...水平下保持稳定
Usada quando um gráfico se estabiliza
Resmin içinde ... de dahil durumda.
图片中包含...
Usada para descrever uma foto
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
该图表显示,...至...期间,...比...多
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
图表表明...,因此得出...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
图表的变化表明...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
因此,该图表可以用来预测...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

... figürü ...'yi temsil ediyor.
数字...代表...
Usada como texto abaixo do diagrama
... figürü ...'i gösteriyor.
数字...表示...
Usada como texto abaixo do diagrama
... diyagramı ...'ı inceliyor.
示图...表示...
Usada como texto abaixo do diagrama
... diyagramı ...'ı resmediyor.
示图...描绘...
Usada como texto abaixo do diagrama