Polonês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Usada quando um gráfico se estabiliza
V obrázku je obsažen(a)...
Rysunek zawiera...
Usada para descrever uma foto
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Tvar grafu ukazuje, že...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Rysunek... przedstawia...
Usada como texto abaixo do diagrama
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Rysunek... pokazuje...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram... zkoumá...
Diagram...bada...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram... znázorňuje
Diagram... zobrazowuje...
Usada como texto abaixo do diagrama