Finlandês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Usada quando um gráfico se estabiliza
V obrázku je obsažen(a)...
Tässä kuvassa näkyy...
Usada para descrever uma foto
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Tvar grafu ukazuje, že...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Kaavio ... edustaa...
Usada como texto abaixo do diagrama
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Kuva ... näyttää...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram... zkoumá...
Kaavio ... tarkastelee...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram... znázorňuje
Kaavio ... esittää...
Usada como texto abaixo do diagrama