Esperanto | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Usada quando um gráfico se estabiliza
V obrázku je obsažen(a)...
La bildo montras...
Usada para descrever uma foto
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Tvar grafu ukazuje, že...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figuro... reprezente...
Usada como texto abaixo do diagrama
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figuro... montrante...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram... zkoumá...
Diagramo... ekzamenante...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram... znázorňuje
Diagramo... prezente...
Usada como texto abaixo do diagrama