Polonês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Usada quando um gráfico se estabiliza
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Rysunek zawiera...
Usada para descrever uma foto
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Z kształtu wykresu wynika, że...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Rysunek... przedstawia...
Usada como texto abaixo do diagrama
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Rysunek... pokazuje...
Usada como texto abaixo do diagrama
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Diagram...bada...
Usada como texto abaixo do diagrama
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Diagram... zobrazowuje...
Usada como texto abaixo do diagrama