Russo | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Графики изображают прямую на уровне...
Usada quando um gráfico se estabiliza
Bilden visar ...
На рисунке мы можем увидеть...
Usada para descrever uma foto
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Formen på diagrammet visar på att ...
Форма графика показывает, что...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Figur ... respresenterar ...
... обозначает
Usada como texto abaixo do diagrama
Figur ... visar ...
... обозначает
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram ... undersöker ...
Диаграмма... рассматривает...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram ... skildrar ...
Диаграмма... изображает...
Usada como texto abaixo do diagrama