Japonês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Usada quando um gráfico se estabiliza
Bilden visar ...
画像は・・・・を含んでいる。
Usada para descrever uma foto
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Formen på diagrammet visar på att ...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Figur ... respresenterar ...
図・・・・は・・・・を表しています。
Usada como texto abaixo do diagrama
Figur ... visar ...
図・・・・は・・・・を表している。
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram ... undersöker ...
図・・・・は・・・・を説明している。
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram ... skildrar ...
図・・・・は・・・・を示している。
Usada como texto abaixo do diagrama