Inglês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
The graphs show a plateau at the level of…
Usada quando um gráfico se estabiliza
Bilden visar ...
Within the picture is contained…
Usada para descrever uma foto
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
This diagram represents…and therefore shows that…
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Formen på diagrammet visar på att ...
The shape of the graph demonstrates that…
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
The graph can thus be used to predict…
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Figur ... respresenterar ...
Figure…representing…
Usada como texto abaixo do diagrama
Figur ... visar ...
Figure…showing…
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram ... undersöker ...
Diagram…examining…
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram ... skildrar ...
Diagram…depicting…
Usada como texto abaixo do diagrama