Holandês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Usada quando um gráfico se estabiliza
Bilden visar ...
De afbeelding bevat ...
Usada para descrever uma foto
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Formen på diagrammet visar på att ...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Figur ... respresenterar ...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Usada como texto abaixo do diagrama
Figur ... visar ...
Afbeelding ... toont ...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram ... undersöker ...
Diagram ... onderzoekt ...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram ... skildrar ...
Diagram ... beschrijft ...
Usada como texto abaixo do diagrama