Finlandês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Usada quando um gráfico se estabiliza
Bilden visar ...
Tässä kuvassa näkyy...
Usada para descrever uma foto
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Formen på diagrammet visar på att ...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Figur ... respresenterar ...
Kaavio ... edustaa...
Usada como texto abaixo do diagrama
Figur ... visar ...
Kuva ... näyttää...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram ... undersöker ...
Kaavio ... tarkastelee...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram ... skildrar ...
Kaavio ... esittää...
Usada como texto abaixo do diagrama