Dinamarquês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Usada quando um gráfico se estabiliza
Bilden visar ...
Billedet indeholder...
Usada para descrever uma foto
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Formen på diagrammet visar på att ...
Grafens facon demonstrerer at...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Figur ... respresenterar ...
Figur... repræsenterer...
Usada como texto abaixo do diagrama
Figur ... visar ...
Figur... viser...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram ... undersöker ...
Diagram... undersøger...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram ... skildrar ...
Diagram... skildrer...
Usada como texto abaixo do diagrama