Árabe | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Usada quando um gráfico se estabiliza
Bilden visar ...
تحتوي الصورةُ على...
Usada para descrever uma foto
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Formen på diagrammet visar på att ...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Figur ... respresenterar ...
الشكل... يمثل...
Usada como texto abaixo do diagrama
Figur ... visar ...
الشكل... يبيّن...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram ... undersöker ...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram ... skildrar ...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Usada como texto abaixo do diagrama