Italiano | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Usada quando um gráfico se estabiliza
Această imagine conţine...
L'immagine mostra...
Usada para descrever uma foto
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Forma graficului demonstrează că...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Figura...reprezintă...
L'immagine... rappresenta...
Usada como texto abaixo do diagrama
Figura...arătând...
L'immagine... mostra...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagrama...exprimând...
Il diagramma... spiega...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagrama...reprezentând...
Il diagramma...rappresenta...
Usada como texto abaixo do diagrama