Alemão | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Usada quando um gráfico se estabiliza
Această imagine conţine...
Im Bild ist ... enthalten...
Usada para descrever uma foto
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Forma graficului demonstrează că...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Figura...reprezintă...
Abbildung ... stellt ... dar.
Usada como texto abaixo do diagrama
Figura...arătând...
Abbildung ... zeigt ...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagrama...exprimând...
Diagramm ... untersucht...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagrama...reprezentând...
Diagramm ... beschreibt...
Usada como texto abaixo do diagrama