Turco | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Usada quando um gráfico se estabiliza
Rysunek zawiera...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Usada para descrever uma foto
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Z kształtu wykresu wynika, że...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Rysunek... przedstawia...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Usada como texto abaixo do diagrama
Rysunek... pokazuje...
... figürü ...'i gösteriyor.
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram...bada...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram... zobrazowuje...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Usada como texto abaixo do diagrama