Russo | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Графики изображают прямую на уровне...
Usada quando um gráfico se estabiliza
Rysunek zawiera...
На рисунке мы можем увидеть...
Usada para descrever uma foto
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Z kształtu wykresu wynika, że...
Форма графика показывает, что...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Rysunek... przedstawia...
... обозначает
Usada como texto abaixo do diagrama
Rysunek... pokazuje...
... обозначает
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram...bada...
Диаграмма... рассматривает...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram... zobrazowuje...
Диаграмма... изображает...
Usada como texto abaixo do diagrama