Romeno | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Usada quando um gráfico se estabiliza
Rysunek zawiera...
Această imagine conţine...
Usada para descrever uma foto
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Z kształtu wykresu wynika, że...
Forma graficului demonstrează că...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Rysunek... przedstawia...
Figura...reprezintă...
Usada como texto abaixo do diagrama
Rysunek... pokazuje...
Figura...arătând...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram...bada...
Diagrama...exprimând...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram... zobrazowuje...
Diagrama...reprezentând...
Usada como texto abaixo do diagrama