Japonês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Usada quando um gráfico se estabiliza
Rysunek zawiera...
画像は・・・・を含んでいる。
Usada para descrever uma foto
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Z kształtu wykresu wynika, że...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Rysunek... przedstawia...
図・・・・は・・・・を表しています。
Usada como texto abaixo do diagrama
Rysunek... pokazuje...
図・・・・は・・・・を表している。
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram...bada...
図・・・・は・・・・を説明している。
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram... zobrazowuje...
図・・・・は・・・・を示している。
Usada como texto abaixo do diagrama