Inglês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
The graphs show a plateau at the level of…
Usada quando um gráfico se estabiliza
Rysunek zawiera...
Within the picture is contained…
Usada para descrever uma foto
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
This diagram represents…and therefore shows that…
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Z kształtu wykresu wynika, że...
The shape of the graph demonstrates that…
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
The graph can thus be used to predict…
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Rysunek... przedstawia...
Figure…representing…
Usada como texto abaixo do diagrama
Rysunek... pokazuje...
Figure…showing…
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram...bada...
Diagram…examining…
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram... zobrazowuje...
Diagram…depicting…
Usada como texto abaixo do diagrama