Grego | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Usada quando um gráfico se estabiliza
Rysunek zawiera...
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Usada para descrever uma foto
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Z kształtu wykresu wynika, że...
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Rysunek... przedstawia...
Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Usada como texto abaixo do diagrama
Rysunek... pokazuje...
Το σχήμα... δείχνει...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram...bada...
Το διάγραμμα... διερευνά...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram... zobrazowuje...
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Usada como texto abaixo do diagrama