Dinamarquês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Usada quando um gráfico se estabiliza
Rysunek zawiera...
Billedet indeholder...
Usada para descrever uma foto
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Z kształtu wykresu wynika, że...
Grafens facon demonstrerer at...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Rysunek... przedstawia...
Figur... repræsenterer...
Usada como texto abaixo do diagrama
Rysunek... pokazuje...
Figur... viser...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram...bada...
Diagram... undersøger...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram... zobrazowuje...
Diagram... skildrer...
Usada como texto abaixo do diagrama