Chinês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Usada para descrever a tendência em um gráfico
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
图表显示在...水平下保持稳定
Usada quando um gráfico se estabiliza
Rysunek zawiera...
图片中包含...
Usada para descrever uma foto
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
图表表明...,因此得出...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
Z kształtu wykresu wynika, że...
图表的变化表明...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
因此,该图表可以用来预测...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Rysunek... przedstawia...
数字...代表...
Usada como texto abaixo do diagrama
Rysunek... pokazuje...
数字...表示...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram...bada...
示图...表示...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram... zobrazowuje...
示图...描绘...
Usada como texto abaixo do diagrama