Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Usada quando um gráfico se estabiliza
画像は・・・・を含んでいる。
Bilden visar ...
Usada para descrever uma foto
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Formen på diagrammet visar på att ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

図・・・・は・・・・を表しています。
Figur ... respresenterar ...
Usada como texto abaixo do diagrama
図・・・・は・・・・を表している。
Figur ... visar ...
Usada como texto abaixo do diagrama
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram ... undersöker ...
Usada como texto abaixo do diagrama
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram ... skildrar ...
Usada como texto abaixo do diagrama