Polonês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Usada quando um gráfico se estabiliza
画像は・・・・を含んでいる。
Rysunek zawiera...
Usada para descrever uma foto
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Z kształtu wykresu wynika, że...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

図・・・・は・・・・を表しています。
Rysunek... przedstawia...
Usada como texto abaixo do diagrama
図・・・・は・・・・を表している。
Rysunek... pokazuje...
Usada como texto abaixo do diagrama
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram...bada...
Usada como texto abaixo do diagrama
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram... zobrazowuje...
Usada como texto abaixo do diagrama