Holandês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Usada quando um gráfico se estabiliza
画像は・・・・を含んでいる。
De afbeelding bevat ...
Usada para descrever uma foto
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
このグラフから・・・・ということが予想できる。
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

図・・・・は・・・・を表しています。
Afbeelding ... geeft ... weer.
Usada como texto abaixo do diagrama
図・・・・は・・・・を表している。
Afbeelding ... toont ...
Usada como texto abaixo do diagrama
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram ... onderzoekt ...
Usada como texto abaixo do diagrama
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram ... beschrijft ...
Usada como texto abaixo do diagrama