Finlandês | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Usada quando um gráfico se estabiliza
画像は・・・・を含んでいる。
Tässä kuvassa näkyy...
Usada para descrever uma foto
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

図・・・・は・・・・を表しています。
Kaavio ... edustaa...
Usada como texto abaixo do diagrama
図・・・・は・・・・を表している。
Kuva ... näyttää...
Usada como texto abaixo do diagrama
図・・・・は・・・・を説明している。
Kaavio ... tarkastelee...
Usada como texto abaixo do diagrama
図・・・・は・・・・を示している。
Kaavio ... esittää...
Usada como texto abaixo do diagrama