Romeno | Guia de Frases - Acadêmico | Gráficos, fotos e diagramas

Índice | Introdução | Corpo principal | Estatística | Gráficos, fotos e diagramas | Desfecho | Citação | Abreviaturas

Gráficos, fotos e diagramas - Descrição

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Usada para descrever a tendência em um gráfico
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Usada para descrever a tendência em um gráfico
The graphs show a plateau at the level of…
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Usada quando um gráfico se estabiliza
Within the picture is contained…
Această imagine conţine...
Usada para descrever uma foto
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Usada para descrever a informação num diagrama

Gráficos, fotos e diagramas - Interpretação

This diagram represents…and therefore shows that…
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Usada para interpretar e explicar um diagrama mais a fundo
The shape of the graph demonstrates that…
Forma graficului demonstrează că...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Usada para interpretar e explicar um gráfico mais a fundo
The graph can thus be used to predict…
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Usada quando uma tendência futura num gráfico pode ser presumida
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Usada quando existem diversas maneiras de explicar um gráfico

Gráficos, fotos e diagramas - Legendas

Figure…representing…
Figura...reprezintă...
Usada como texto abaixo do diagrama
Figure…showing…
Figura...arătând...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram…examining…
Diagrama...exprimând...
Usada como texto abaixo do diagrama
Diagram…depicting…
Diagrama...reprezentând...
Usada como texto abaixo do diagrama